Antikorozivna zaštita

Naš primarni cilj je zaštita metala od štetnog uticaja korozije, u svim sredinama i na svakom mestu. Postoji više sistema antikorozivne zaštite, a koji će biti primenjen, zavisi od više faktora.. Više o tome

            

Radovi na visini

Firma ANTIROST poseduje neophodnu opremu i obučen kadar za izvođenje visinskih radova u oblasti antikorozivne zaštite, postavljanja reklama i raznih uređaja, kao i za izvođenje pojedinih zanatskih radova kada je konvencionalni pristup otežan ili zahteva duže vreme za pripremu.

ANTIROST  koristi alpinističko-speleološke tehnike i opremu sa kojima je pristup svakoj tački objekta moguć u veoma kratkom vremenskom roku.